فرستاده جدید سازمان ملل به یمن ابتدا به پاریس و سپس ریاض می‌رود