آخرین وضعیت ذخایر کالاهای استراتژیک/ واردات ۲.۵ میلیون گندم