جمعی از معلمان سراسر کشور با امام خامنه‌ای دیدار می‌کنند