نشست علمی «شعر و علم در میان اسماعیلیه الموت» برگزار می‌شود