استاندار چهارمحال و بختیاری بر ضرورت توسعه گردشگری فارسان تاکید کرد