ایجاد 42 هزار و 550 مترمربع فضای سبز بااعتبار 6 میلیارد و 380 میلیون ریال در بجنورد