صدرنشینی چینی‌ها و اولین برد فولاد/ قهرمان در وقت اضافه حذف شد