ویدیو/رونمایی روسیه از میگ-35 در سالگرد پیروزی بر نازی ها