بازدید استاد انصاریان از مرکز میراث مکتوب و موزه ملی ارمنستان +تصویر