استخر 9 دی در حال آماده‌سازی/ اسکوربرد ویژه مسابقات نصب شد