اشتری: اعلام اولویت‌های کاری ناجا در سال 94/ نیروی انتظامی پناهگاه امن مردم است