بیش از ۳۰ عضو طالبان در ولایت زابل افغانستان کشته و ...