به بارسا احترام می‌گذارم/ رونالدو و مسی دو بازیکن بزرگ هستند