حضور ایران در مجامع بین‌المللی لازمه همگرایی کشورهای قربانی تروریسم است