رییس فدراسیون کبدی: استعدادیابی دانش آموزی و دانشجویی در دستور کار است