نمایش توانمندی های صنعت ساختمان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی کیش