زنگنه مسافر مونیخ شد/ مذاکرات نفتی ایران با ۳ غول آلمان