واکنش تند «حریری» به سخنان اطمینان بخش «نصرالله» برای مقابله با تکفیری ها