نصب اولین دستگاه زباله‌سوز بیمارستانی در تهران/پسماندهای بیمارستانی شرایط خوبی ندارند