برگزاری اردوی طلاب مرکز جامع علوم اسلامی ولی أمر(عج)