یک نماینده مجلس: ستاد مبارزه با زمین‌خورای توانایی حل مشکل زمین‌خورای را ندارد