تدوین نقشه جامع سخت‌افزار و نرم‌افزاری برای سلامت کشور