تجمع کارکنان معترض پالایشگاه شازند در محوطه پالایشگاه