انتقاد اسطوره ایرلند از ستاره ولزی رئال/روی کین: مادریدی‌ها حتی با گرت بیل ۱۰ نفره بودند!