«ایران برگر» از مرز 4/5 میلیارد تومان گذشت/ استقبال تلویزیون‌های خارجی و اکران در خاورمیانه