ارزش ترانزیت خارجی کالا از گمرک خرمشهر به 135 میلیون دلار رسید