انتظار اصفهانی‌ها از پمینا بیشتر از این بود/ لزوم تقویت تیم در فصل آینده