راموس: تسلیم شدن در ذات من و در DNA رئال‌مادرید نیست