رضاخانی رئیس کمیته داوران فدراسیون وزنه‌‌برداری شد