فرماندار ابرکوه: شوراها برای توسعه شهرها و روستاها تلاش کنند