«اجلاسیه 72 شهید دانشجوی» چهارمحال و بختیاری برگزار شد