سردشت آماده برگزاری چهارمین همایش سراسری کوهنوردی کشور است