يک اتفاق شگفت‌انگيز در باشگاه سرخابي/ 750 ميليون تومان کجا رفت؟