وزیر دفاع قطر: گزینه «عملیات زمینی» فعلا در یمن مطرح نیست