برنامه زنده کتابخوانی با حضور هنرمندان و سینماگران