از داعشی و بی‌بهره از عقل خواندن منتقدان تا کمرشکن خواندن تحریم‌ها/در ایران 700 میلیون نفر گداوار زن