امام جمعه ایلام: پیشرفت های ایران اسلامی مرهون تلاش دانشگاهیان است