استاندار: ثمر رساندن مصوبات سفر دولت به گیلان با جدیت پیگیری می شود