مشخصات سخت افزاری نسل سوم Moto X از موتورلا فاش شدند