دیدار نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل در امور یمن با سفیر ایران