سفر مقام‌های فلسطینی به سوریه با محوریت اردوگاه یرموک