عکس منتشر شده از قلعه نویی مربوط به ۳ سال قبل است / برخی انصاف ندارند