پنج شنبه؛ یادواره شهدای افغانِ مدافع حرم در بهشت زهرا