حضور چهره‌های ماندگار فلسفه در نمایشگاه کتاب تهران