وام خرید خودرو ۱۵میلیون شد؛ خرید کالا ۸ میلیون تومان