موسوی‌خویینی در نامه‌ای به روحانی: جلو تخلفات را بگیرید