ایران جلوگیری از ترور دانشمندان هسته‌ای را در کنفرانس ان‌پی‌تی خواستار شد