از داعشی و بی‌بهره از عقل خواندن منتقدان تا کمرشکن خواندن تحریم‌ها/ در ایران هفتصد میلیون نفر گداوا