همایش بین المللی حافظ شیرازی 17 و 18 اردیبهشت در شیراز برگزار می شود