حلب؛ چرخه جهنم / سازمان عفو بین‌الملل از نقض گسترده ...